/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Pon-Pet: 10-18h | Sub: 9-13h 065/3327-407 011/3327-407 ac.petrovic@hotmail.com

А2 КАТЕГОРИЈА

А2 категорија Вам омогућава да управљате мотоциклом чија је снага већа од 25кw.

Можете возити мотоцикле који имају преко 600 цм3 уколико им снага не прелази 35кw.

ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ А2 КАТЕГОРИЈЕ

Возила за обуку морају имати мотор радне снаге од најмање 400 цм3 и снаге од најмање 25 кw. Не постоји могућност обуке на сопственом мотоциклу.

Возило за обуку А2 категорије у нашој ауто школи је PIAGGIO BEVERLY 500.

УСЛОВИ ЗА УПИС А2 КАТЕГОРИЈЕ

1. Hавршених 17 година за обуку
2. Hавршених 18 година за полагање испита
3. Bажећа лична карта
4. Лекарско уверење за А2 категорију

ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА А2 КАТЕГОРИЈУ

Након положеног теоријског испита А2 категорије и завршене практичне обуке кандидат стиче право на полагање практичног иcпита.

Практични испит А2 категорије се састоји из два дела : вожња на уређеном полигону и вожња у јавном саобраћају. Вожња на полигону се састоји од вежби одржавања правца кретања, слалом вожње, вожња у облику броја 8 и убрзање и кочење.
Након тога следи вожња у јавном саобраћају.

Када положите возачки испит и добијете возачку дозволу А2 категорије стичете право управљања и возилима АМ и А1 категорије.

Уколико имате било какво питање или недоумицу око полагања А2 категорије будите слободни да нас контактирате.

А2 КАТЕГОРИЈА

А2 категорија Вам омогућава да управљате мотоциклом чија је снага већа од 25кw.

Можете возити мотоцикле који имају преко 600 цм3 уколико им снага не прелази 35кw.

ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ А2 КАТЕГОРИЈЕ

Возила за обуку морају имати мотор радне снаге од најмање 400 цм3 и снаге од најмање 25 кw. Не постоји могућност обуке на сопственом мотоциклу.

Возило за обуку А2 категорије у нашој ауто школи је PIAGGIO BEVERLY 500.

УСЛОВИ ЗА УПИС А2 КАТЕГОРИЈЕ

1. Hвршених 17 година за обуку
2. Hавршених 18 година за полагање испита
3. Bажећа лична карта
4. Лекарско уверење за А2 категорију

ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА А2 КАТЕГОРИЈУ

Након положеног теоријског испита А2 категорије и завршене практичне обуке кандидат стиче право на полагање практичног иcпита.

Практични испит А2 категорије се састоји из два дела : вожња на уређеном полигону и вожња у јавном саобраћају. Вожња на полигону се састоји од вежби одржавања правца кретања, слалом вожње, вожња у облику броја 8 и убрзање и кочење.
Након тога следи вожња у јавном саобраћају.

Када положите возачки испит и добијете возачку дозволу А2 категорије стичете право управљања и возилима АМ и А1 категорије.

Уколико имате било какво питање или недоумицу око полагања А2 категорије будите слободни да нас контактирате.