/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Pon-Pet: 10-18h | Sub: 9-13h 065/3327-407 011/3327-407 ac.petrovic@hotmail.com

A1 КАТЕГОРИЈА

А1 категорија Вам омогућава да можете возити мотоцикле чија радна запремина мотора није већа од 125цм3 и снага мотора до 11кw. А1 КАТЕГОРИЈА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ Прописано је да се обука мора вршити на мотоциклу који припада возилима А1, са мотором радне запремине од најмање 120цм3, највеће конструктивне брзине 90км/ч. Обука се састоји из два дела, теоријски и практични део. У зависности да ли већ поседујете неку од категорија зависи број часова теоријске и практичне обуке. У току једног дана кандидат може имати максимално два часа практичне обуке. Обука на сопственом мотоциклу по новом правилнику о полагању возачког испита није дозвољена! А1 КАТЕГОРИЈА УСЛОВИ ЗА УПИС 1. Обука се може вршити са навршених 15 година 2. Полагање испита се може вршити са навршених 16 година 3. Лична карта је обавезна 4. Лекарско уверење за А1 категорију је обавезно пре отпочињања практичне обуке 5. Уколико не поседујете возачку дозволу Б категорије морате имати положен испит из прве помоћи
ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА А1 КАТЕГОРИЈУ Након положеног теоријског испита А1 категорије и завршене практичне обуке кандидат стиче право на полагање практичног иcпита. Практични испит А1 категорије се састоји из два дела : вожња на уређеном полигону и вожња у јавном саобраћају. Вожња на полигону се састоји од вежби одржавања правца кретања, слалом вожње, вожња у облику броја 8 и убрзање и кочење. Након тога следи вожња у јавном саобраћају. Када положите возачки испит и добијете возачку дозволу А1 категорије стичете право управљања и возилима АМ категорије. У нашој ауто школи обука А1 категорије се врши на мотоциклу KYMCO GRANDDINK 125. Уколико имате било какво питање или недоумицу око полагања А1 категорије будите слободни да нас контактирате.

A1 КАТЕГОРИЈА

А1 категорија Вам омогућава да можете возити мотоцикле чија радна запремина мотора није већа од 125цм3 и снага мотора до 11кw. А1 КАТЕГОРИЈА ВОЗИЛА ЗА ОБУКУ Прописано је да се обука мора вршити на мотоциклу који припада возилима А1, са мотором радне запремине од најмање 120цм3, највеће конструктивне брзине 90км/ч. Обука се састоји из два дела, теоријски и практични део. У зависности да ли већ поседујете неку од категорија зависи број часова теоријске и практичне обуке. У току једног дана кандидат може имати максимално два часа практичне обуке. Обука на сопственом мотору по новом правилнику о полагању возачког испита није дозвољена! А1 КАТЕГОРИЈА УСЛОВИ ЗА УПИС 1. Обука се може вршити са навршених 15 година 2. Полагање испита се може вршити са навршених 16 година 3. Лична карта је обавезна 4. Лекарско уверење за А1 категорију је обавезно пре отпочињања практичне обуке 5. Уколико не поседујете возачку дозволу Б категорије морате имати положен испит из прве помоћи
ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА ЗА А1 КАТЕГОРИЈУ Након положеног теоријског испита А1 категорије и завршене практичне обуке кандидат стиче право на полагање практичног ипита. Практични испит А1 категорије се састоји из два дела : вожња на уређеном полигону и вожња у јавном саобраћају. Вожња на полигону се састоји од вежби одржавања правца кретања, слалом вожње, вожња у облику броја 8 и убрзање и кочење. Након тога следи вожња у јавном саобраћају. Када положите возачки испит и добијете возачку дозволу А1 категорије стичете право управљања и возилима АМ категорије. У нашој ауто школи обука А1 категорије се врши на мотоциклу KYMCO GRANDDINK 125. Уколико имате било какво питање или недоумицу око полагања А1 категорије будите слободни да нас контактирате.