/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Pon-Pet: 10-18h | Sub: 9-13h 065/3327-407 011/3327-407 ac.petrovic@hotmail.com

Teoријски испит

По завршетку теоријске наставе наредни корак у оспособљавању кандидата је полагање теоријског дела возачког испита. Теоријски испит се полаже у просторијама школе, спроводи се на рачунарима, пред испитном комисијом коју сачињавају испитивач из МУП-а и испитивач из ауто школе.
Да би кандидат успешно положио теоријски испит потребно је да оствари 85 процената тачних одговора.

Положени теоријски испит има рок важења од 15 месеци.

Teoријски испит

По завршетку теоријске наставе наредни корак у оспособљавању кандидата је полагање теоријског дела возачког испита. Теоријски испит се полаже у просторијама школе, спроводи се на рачунарима, пред испитном комисијом коју сачињавају испитивач из МУП-а и испитивач из ауто школе.
Да би кандидат успешно положио теоријски испит потребно је да оствари 85 процената тачних одговора.

Положени теоријски испит има рок важења од 15 месеци.

Лекарско уверење и прва помоћ

Након успешно положеног теоријског испита на ред долази лекарско уверење као и обука и полагање испита из прве помоћи, који су неопходан услов за почетак практичне обуке и полаганје практичног дела возачког испита. Лекарски преглед као и обука и полагање испита из прве помоћи обављају се у просторијама ауто школе.

Лекарско уверење издаје се на основу мишљења тима лекара и има рок важења од 12 месеци за практичну обуку и полагање практичног испита, а рок важења 6 месеци за подношење захтева за издавање возачке дозволе.

Кандидат не може започети практичну обуку без важећег уверења о здравственој способности.

Лекарско уверење и прва помоћ

Након успешно положеног теоријског испита на ред долази лекарско уверење као и обука и полагање испита из прве помоћи, који су неопходан услов за почетак практичне обуке и полаганје практичног дела возачког испита. Лекарски преглед као и обука и полагање испита из прве помоћи обављају се у просторијама ауто школе.

Лекарско уверење издаје се на основу мишљења тима лекара и има рок важења од 12 месеци за практичну обуку и полагање практичног испита, а рок важења 6 месеци за подношење захтева за издавање возачке дозволе.

Кандидат не може започети практичну обуку без важећег уверења о здравственој способности.

Практична обука

Практична обука као наредни корак у оспособљавању врши се на модерним, климатизованим возилима, посебно прилагођеним за обуку кандидата.
Часови практичне обуке одржавају се сваког радног дана, а термини се заказују у складу са Вашим слободним временом. У нашој ауто школи раде искусни инструктори који ће се потрудити да вам практична обука буде пријатно а пре свега корисно искуство. Инструктор вожње ће вам бити на располагању током комплетног оспособљавања.
Да би кандидат успешно завршио практичну обуку за возача потребно је да испуни фонд од 40 наставних часова, у току једног дана кандидат максимало може управљати возилом 2 наставна часа.

Оптимално време завршетка практичне обуке је 30 дана.

Практична обука

Практична обука као наредни корак у оспособљавању врши се на модерним, климатизованим возилима, посебно прилагођеним за обуку кандидата.
Часови практичне обуке одржавају се сваког радног дана, а термини се заказују у складу са Вашим слободним временом. У нашој ауто школи раде искусни инструктори који ће се потрудити да вам практична обука буде пријатно а пре свега корисно искуство. Инструктор вожње ће вам бити на располагању током комплетног оспособљавања.
Да би кандидат успешно завршио практичну обуку за возача потребно је да испуни фонд од 40 наставних часова, у току једног дана кандидат максимало може управљати возилом 2 наставна часа.

Оптимално време завршетка практичне обуке је 30 дана.

Прва помоћ

Након успешно положеног теоријског испита на ред долази лекарско уверење као и обука и полагање испита из прве помоћи, који су неопходан услов за почетак практичне обуке и полаганје практичног дела возачког испита. Лекарски преглед као и обука и полагање испита из прве помоћи обављају се у просторијама ауто школе.

Лекарско уверење издаје се на основу мишљења тима лекара и има рок важења од 12 месеци за практичну обуку и полагање практичног испита, а рок важења 6 месеци за подношење захтева за издавање возачке дозволе.

Кандидат не може започети практичну обуку без важећег уверења о здравственој способности.

Прва помоћ

Након успешно положеног теоријског испита на ред долази лекарско уверење као и обука и полагање испита из прве помоћи, који су неопходан услов за почетак практичне обуке и полаганје практичног дела возачког испита. Лекарски преглед као и обука и полагање испита из прве помоћи обављају се у просторијама ауто школе.

Лекарско уверење издаје се на основу мишљења тима лекара и има рок важења од 12 месеци за практичну обуку и полагање практичног испита, а рок важења 6 месеци за подношење захтева за издавање возачке дозволе.

Кандидат не може започети практичну обуку без важећег уверења о здравственој способности.

Полагање вожње

По завршетку практичне обуке кандидат стиче право за пријаву полагања практичног дела возачког испита. Практични испит састоји се из дела који се обавља на посебно уређеном полигону и дела испита на путу у јавном саобраћају. Испит се спроводи по унапред одређеној траси коју кандидату додељује софтвер случајним одабиром. За време практичног испита са кандидатом у возилу присутни су испитивач из МУП-а и испитивач из ауто школе који бодују радње и поступке кандидата возилом у јавном саобраћају.

Просечно време трајања практичног испита износи 30 минута.

Полагање вожње

По завршетку практичне обуке кандидат стиче право за пријаву полагања практичног дела возачког испита. Практични испит састоји се из дела који се обавља на посебно уређеном полигону и дела испита на путу у јавном саобраћају. Испит се спроводи по унапред одређеној траси коју кандидату додељује софтвер случајним одабиром. За време практичног испита са кандидатом у возилу присутни су испитивач из МУП-а и испитивач из ауто школе који бодују радње и поступке кандидата возилом у јавном саобраћају.

Просечно време трајања практичног испита износи 30 минута.

A1

Обука кандидата из А1 категорије
#

A2

Обука кандидата из А2 категорије
#

A

Обука кандидата из А категорије
#

B

Обука кандидата из Б категорије
#

Ауто Школа Петровић

Ауто Школа Петровић је основана 1996.године. За више од 20.година рада ауто школа петровић је успешно створила преко 10.000 безбедних возача. Од самог оснивања ауто школе ми имамо само један циљ, а то је да научимо што већи број кандидата да безбедно управља моторним возилом. Наша ауто школа је лиценцирана за обучавање кандидата за А1,А2,А и Б категорију.
Проценат полагања теоријског и практичног испита у нашој школи је на високом нивоу, наравно уколико кандидат пажљиво прати упутства предавача и инструктора. Теоријска настава се не ограничава на 40.часова, већ радимо са кандидатима до момента док предавач небуде сигуран да кандадат задовољава услове за успешно полагање испита. Када причамо о практичном делу обуке морамо напоменути да се она ради на новијим возилима и са кандидатом пролазимо сва битнија чворишта саобраћаја, како би кандидат могао самостално по завршеној обуци да безбедно управља возилом и без страха.

Шест корака до возачке дозволе

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА
ПРАКТИЧНА ОБУКА
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ПОЛАГАЊЕ ВОЖЊЕ
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ И ПРВА ПОМОЋ
ТЕОРИЈСКА НАСТАВА
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ И ПРВА ПОМОЋ
ПРАКТИЧНА ОБУКА
ПОЛАГАЊЕ ВОЖЊЕ

Желиш да повериш своје поверење најбољима ? Упиши се још данас!

Желиш да повериш своје поверење најбољима ? Упиши се још данас!